+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

O ŠKOLE / ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

  • 5-ročný vzdelávací program 
    je určený pre talentovaných žiakov, ktorí ukončili 8. alebo 9. ročník základnej školy, 3. alebo 4. ročník osemročného gymnaziálneho štúdia a zároveň preukázali svoje schopnosti a zručnosti učiť sa čiastočne (niektoré predmety) v cudzom jazyku.