+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

DOKUMENTY

V tejto časti sa oboznámite s aktuálnymi internými dokumentami Gymnázia F.G.Lorcu ako školský poriadok, či portfóliomi hodnotenia žiakov a nájdete prehľad všetkých potrebných tlačív,