+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

PROJEKTY / PODPORA ZDRAVIA

Tu vám predstavujeme aktivity venované podpore zdravia.

Deň vody

Deň narcisov

Deň jablka

Lyžiarsky kurz