+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ŽIACI / ŠKOLSKÁ WIFI

Prihlásenie do školskej WIFI siete

 

Pripojiť do wifi siete môžete svoje osobné zariadenia disponujúce technológiou WiFi 802.11a/b/g.

Žiadosť o vytvorenie prístupu posielajte na wifi@gymhron.sk.

Sieť je dostupná v blízkosti:

 • učebne č. 28
 • učebne č. 32
 • pred multimediálnou učebňou na 2.poschodí
 • v respíriu bloku A na 1.poschodí

Prevádzka siete je monitorovaná.

Používateľ je oprávnený:

 • používať prostriedky IT na svoju študijnú činnosť
 • používať legálne nadobudnutý softvér a nahraté nosiče v súlade s licenčnými podmienkami
 • pristupovaž k službám v sieti internet     

Používateľ je povinný:

 • dodržiavať základné bezpečnostné predpisy súvisiace s prácou sprostriedkami IT
 • neodkladne informovať poverené zodpovedné osoby o skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k narušeniu alebo zneužitiu činnosti IT prostriedkov, k úniku informácií alebo k oslabeniu zabezpečenia týchto prostriedkov    

Používateľovi sa zakazuje:

 • akýmkoľvek spôsobom pristupovať alebo pokúšať sa pristupovať k dátam alebo identitám iných užívateľov
 • používať inú ako svoju identitu
 • používať akékoľvek spôsoby na zisťovanie komunikácie (odpočúvanie) medzi prostriedkami IT
 • pristupovať k službám a vyvýjať aktivity, ktoré by viedli k neúmernej záťaži a zahlteniu siete alebo ktoré narúšajú súkromie iných používateľov, kazia alebo ničia dáta iných používateľov
 • manipulovať s aktívnymi alebo pasívnymi prvkami školskej počítačovej siete
 • vytvárať a prenášať prostredníctvom školskej siete nelegálne materiály
 • pri komunikácii prostredníctvom prostriedkov IT používať vulgárne výrazy a navštevovať stránky s nevhodným obsahom