+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

DOKUMENTY / ZMLUVY A OBJEDNÁVKY

Faktúry (64)Objednávky (8)Zmluvy (1)

Poradie A-Z

Dátum

Názov položky

Číslo

Dodávateľ

Suma v EUR

Veľkosť

Príloha

0

2021-01-01

Faktúry a objednávky 2011-2020

0.00 €

2 MB

289_2011-2020.zip

0

2022-01-01

Faktúry a objednávky 2021

0.00 €

357 KB

450_faktobj2021-8.XLS.zip

0

2023-01-01

Faktúry a objednávky 2022

0.00 €

-

-

1

0000-00-00

Pracovná zdravotná služba na rok 2023

KDF/001

GHP Medical Services, s.r.o.

55.00 €

-

-

2

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1

KDF/002

FONDBYT, s.r.o.

185.79 €

-

-

3

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2

KDF/003

FONDBYT, s.r.o.

207.45 €

-

-

4

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3

KDF/004

FONDBYT, s.r.o.

182.00 €

-

-

5

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4

KDF/005

FONDBYT, s.r.o.

259.00 €

-

-

6

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8

KDF/006

FONDBYT, s.r.o.

114.03 €

-

-

7

0000-00-00

Viruálna knižnica

KDF/007

KOMENSKY, s.r.o.

198.72 €

-

-

8

0000-00-00

Zdravotnícky materiál na lyžiarske kurzy

KDF/008

R.A.C. Bratislava, s.r.o.

132.18 €

-

-

9

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/009

BVS, a.s.

317.27 €

-

-

10

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/010

CBC Slovakia s.r.o.

43.54 €

-

-

11

0000-00-00

Právny kuriér pre školy - publikácie

KDF/011

Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.

149.00 €

-

-

12

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.01.2023 - 28.02.2023

KDF/012

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

13

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821

KDF/013

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

14

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822

KDF/014

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

15

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823

KDF/015

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

16

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824

KDF/016

ZSE Energia, a.s.

59.32 €

-

-

17

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828

KDF/017

ZSE Energia, a.s.

30.68 €

-

-

18

0000-00-00

Pranie a žehlenie obrusov

KDF/018

Lika servis, s.r.o.

27.96 €

-

-

19

0000-00-00

STP APV WINIBEU,WINPAM

KDF/019

IVES Košice

216.00 €

-

-

20

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 01/23 / VU

KDF/020

Gymnázium FGL - ZŠS

1520.14 €

-

-

21

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 01/2023 / SF

KDF/021

Gymnázium FGL - ZŠS

210.40 €

-

-

22

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/022

VNET a.s.

182.83 €

-

-

23

0000-00-00

Škola - manažment, ekonomika, legislatíva (časopis)

KDF/023

Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.

35.00 €

-

-

24

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/024

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

25

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/025

ZSE Energia, a.s.

2350.64 €

-

-

26

0000-00-00

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

KDF/026

Hlavné mesto SR Bratislava

2588.04 €

-

-

27

0000-00-00

IKT služby

KDF/027

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

28

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/028

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

23124.90 €

-

-

29

0000-00-00

Členský príspevok - program DofE

KDF/029

The Duke of Edinburgh

245.00 €

-

-

30

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/030

Slovak Telekom, a.s.

12.15 €

-

-

31

0000-00-00

Aktualizacné vzdelávanie - inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia

KDF/031

Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.

300.00 €

-

-

32

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821

KDF/032

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

33

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822

KDF/033

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

34

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823

KDF/034

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

35

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824

KDF/035

ZSE Energia, a.s.

59.32 €

-

-

36

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828

KDF/036

ZSE Energia, a.s.

30.68 €

-

-

37

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/037

CBC Slovakia s.r.o.

92.82 €

-

-

38

0000-00-00

Tlačivá - maturitná dokumentácia

KDF/038

ŠEFT a.s.

32.00 €

-

-

39

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/039

BVS, a.s.

566.63 €

-

-

40

0000-00-00

TP Link Switch

KDF/040

NaY

61.89 €

-

-

41

0000-00-00

Čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie školy

KDF/041

EuroOffice+, s.r.o.

360.62 €

-

-

42

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.03.2023 - 31.03.2023

KDF/042

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

43

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/043

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

44

0000-00-00

Lyžiarsky kurz (Skalka pri Kremnici)

KDF/044

CERES SLOVAKIA, spol. s.r.o.

7050.00 €

-

-

45

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 02/23 / VU

KDF/045

Gymnázium FGL - ZŠS

1228.25 €

-

-

46

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 02/2023 / SF

KDF/046

Gymnázium FGL - ZŠS

170.00 €

-

-

47

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/047

VNET a.s.

182.03 €

-

-

48

0000-00-00

IKT služby

KDF/048

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

49

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/049

ZSE Energia, a.s.

1598.23 €

-

-

50

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/050

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

16952.66 €

-

-

51

0000-00-00

Lyžiarsky kurz (Donovaly

KDF/051

CK ANDROMEDA spol. s.r.o.

6450.00 €

-

-

52

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/052

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

1957.14 €

-

-

53

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821

KDF/053

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

54

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822

KDF/054

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

55

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823

KDF/055

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

56

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824

KDF/056

ZSE Energia, a.s.

59.32 €

-

-

57

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828

KDF/057

ZSE Energia, a.s.

30.68 €

-

-

58

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón

KDF/058

Slovak Telekom, a.s.

12.08 €

-

-

59

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/059

CBC Slovakia s.r.o.

64.20 €

-

-

60

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/060

BVS, a.s.

433.13 €

-

-

61

0000-00-00

Materiál na údržbu - madlá na visiaci zámok

KDF/061

A J Produkty a.s.

51.84 €

-

-