+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

DOKUMENTY / ZMLUVY A OBJEDNÁVKY

Faktúry (259)Objednávky (15)Výberové konanie Zmluvy (1)

Poradie A-Z

Dátum

Názov položky

Číslo

Dodávateľ

Suma v EUR

Veľkosť

Príloha

0

2021-01-01

Faktúry a objednávky 2011-2020

0.00 €

2 MB

289_2011-2020.zip

0

2022-01-01

Faktúry a objednávky 2021

0.00 €

357 KB

450_faktobj2021-8.XLS.zip

0

2023-01-01

Faktúry a objednávky 2022

0.00 €

-

-

1

0000-00-00

Pracovná zdravotná služba na rok 2023

KDF/001

GHP Medical Services, s.r.o.

55.00 €

-

-

2

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1

KDF/002

FONDBYT, s.r.o.

185.79 €

-

-

3

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2

KDF/003

FONDBYT, s.r.o.

207.45 €

-

-

4

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3

KDF/004

FONDBYT, s.r.o.

182.00 €

-

-

5

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4

KDF/005

FONDBYT, s.r.o.

259.00 €

-

-

6

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8

KDF/006

FONDBYT, s.r.o.

114.03 €

-

-

7

0000-00-00

Viruálna knižnica

KDF/007

KOMENSKY, s.r.o.

198.72 €

-

-

8

0000-00-00

Zdravotnícky materiál na lyžiarske kurzy

KDF/008

R.A.C. Bratislava, s.r.o.

132.18 €

-

-

9

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/009

BVS, a.s.

317.27 €

-

-

10

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/010

CBC Slovakia s.r.o.

43.54 €

-

-

11

0000-00-00

Právny kuriér pre školy - publikácie

KDF/011

Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.

149.00 €

-

-

12

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.01.2023 - 28.02.2023

KDF/012

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

13

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821

KDF/013

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

14

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822

KDF/014

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

15

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823

KDF/015

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

16

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824

KDF/016

ZSE Energia, a.s.

59.32 €

-

-

17

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828

KDF/017

ZSE Energia, a.s.

30.68 €

-

-

18

0000-00-00

Pranie a žehlenie obrusov

KDF/018

Lika servis, s.r.o.

27.96 €

-

-

19

0000-00-00

STP APV WINIBEU,WINPAM

KDF/019

IVES Košice

216.00 €

-

-

20

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 01/23 / VU

KDF/020

Gymnázium FGL - ZŠS

1520.14 €

-

-

21

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 01/2023 / SF

KDF/021

Gymnázium FGL - ZŠS

210.40 €

-

-

22

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/022

VNET a.s.

182.83 €

-

-

23

0000-00-00

Škola - manažment, ekonomika, legislatíva (časopis)

KDF/023

Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.

35.00 €

-

-

24

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/024

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

25

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/025

ZSE Energia, a.s.

2350.64 €

-

-

26

0000-00-00

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

KDF/026

Hlavné mesto SR Bratislava

2588.04 €

-

-

27

0000-00-00

IKT služby

KDF/027

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

28

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/028

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

23124.90 €

-

-

29

0000-00-00

Členský príspevok - program DofE

KDF/029

The Duke of Edinburgh

245.00 €

-

-

30

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/030

Slovak Telekom, a.s.

12.15 €

-

-

31

0000-00-00

Aktualizacné vzdelávanie - inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia

KDF/031

Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.

300.00 €

-

-

32

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821

KDF/032

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

33

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822

KDF/033

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

34

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823

KDF/034

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

35

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824

KDF/035

ZSE Energia, a.s.

59.32 €

-

-

36

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828

KDF/036

ZSE Energia, a.s.

30.68 €

-

-

37

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/037

CBC Slovakia s.r.o.

92.82 €

-

-

38

0000-00-00

Tlačivá - maturitná dokumentácia

KDF/038

ŠEFT a.s.

32.00 €

-

-

39

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/039

BVS, a.s.

566.63 €

-

-

40

0000-00-00

TP Link Switch

KDF/040

NaY

61.89 €

-

-

41

0000-00-00

Čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie školy

KDF/041

EuroOffice+, s.r.o.

360.62 €

-

-

42

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.03.2023 - 31.03.2023

KDF/042

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

43

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/043

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

44

0000-00-00

Lyžiarsky kurz (Skalka pri Kremnici)

KDF/044

CERES SLOVAKIA, spol. s.r.o.

7050.00 €

-

-

45

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 02/23 / VU

KDF/045

Gymnázium FGL - ZŠS

1228.25 €

-

-

46

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 02/2023 / SF

KDF/046

Gymnázium FGL - ZŠS

170.00 €

-

-

47

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/047

VNET a.s.

182.03 €

-

-

48

0000-00-00

IKT služby

KDF/048

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

49

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/049

ZSE Energia, a.s.

1598.23 €

-

-

50

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/050

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

16952.66 €

-

-

51

0000-00-00

Lyžiarsky kurz (Donovaly

KDF/051

CK ANDROMEDA spol. s.r.o.

6450.00 €

-

-

52

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/052

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

1957.14 €

-

-

53

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821

KDF/053

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

54

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822

KDF/054

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

55

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823

KDF/055

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

56

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824

KDF/056

ZSE Energia, a.s.

59.32 €

-

-

57

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828

KDF/057

ZSE Energia, a.s.

30.68 €

-

-

58

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón

KDF/058

Slovak Telekom, a.s.

12.08 €

-

-

59

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/059

CBC Slovakia s.r.o.

64.20 €

-

-

60

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/060

BVS, a.s.

433.13 €

-

-

61

0000-00-00

Materiál na údržbu - madlá na visiaci zámok

KDF/061

A J Produkty a.s.

51.84 €

-

-

62

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.04.2023 - 30.04.2023

KDF/62

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

63

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/63

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

63

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/63

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

64

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/64

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

65

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/65

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

66

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/66

ZSE Energia, a.s.

59.32 €

-

-

67

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/67

ZSE Energia, a.s.

30.68 €

-

-

68

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/68

VNET a.s.

182.00 €

-

-

69

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 02/23 / VU

KDF/69

Gymnázium FGL - ZŠS

1869.83 €

-

-

70

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 02/2023 / SF

KDF/70

Gymnázium FGL - ZŠS

258.80 €

-

-

71

0000-00-00

BTS a PO za 1.štvrťrok 2023

KDF/71

Milan Bojnanský

108.00 €

-

-

72

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/72

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

12433.87 €

-

-

73

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/73

ZSE Energia, a.s.

1529.41 €

-

-

74

0000-00-00

IKT služby

KDF/74

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

75

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/75

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

76

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1

KDF/76

FONDBYT, s.r.o.

191.00 €

-

-

77

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2

KDF/77

FONDBYT, s.r.o.

211.71 €

-

-

78

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3

KDF/78

FONDBYT, s.r.o.

186.75 €

-

-

79

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4

KDF/79

FONDBYT, s.r.o.

267.42 €

-

-

80

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8

KDF/80

FONDBYT, s.r.o.

116.91 €

-

-

81

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 - doplatok za marec 2023

KDF/81

FONDBYT, s.r.o.

1.75 €

-

-

82

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2 - doplatok za marec 2023

KDF/82

FONDBYT, s.r.o.

1.42 €

-

-

83

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 - doplatok za marec 2023

KDF/83

FONDBYT, s.r.o.

1.51 €

-

-

84

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 - doplatok za marec 2023

KDF84

FONDBYT, s.r.o.

2.55 €

-

-

85

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8 - doplatok za marec 2023

KDF/85

FONDBYT, s.r.o.

0.96 €

-

-

86

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón.

KDF/86

Slovak Telekom, a.s.

12.08 €

-

-

87

0000-00-00

Deratizácia - kladenie deratizačných nástrah

KDF/87

INSEKTPOL spol. s.r.o.

203.28 €

-

-

88

0000-00-00

Čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie školy

KDF/88

EuroOffice+, s.r.o.

66.53 €

-

-

89

0000-00-00

Oprava brány areálu školy

KDF/89

EuroOffice+, s.r.o.

60.00 €

-

-

90

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/90

CBC Slovakia s.r.o.

77.95 €

-

-

91

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/91

BVS, a.s.

552.67 €

-

-

92

0000-00-00

PS - vývoj a tlač testov - bilingválne štúdium

KDF/92

EXAM testing, spol. s.r.o.

2897.10 €

-

-

93

0000-00-00

PS - vývoj a tlač testov - osemročné štúdium

KDF/93

EXAM testing, spol. s.r.o.

1264.00 €

-

-

94

0000-00-00

PS - vývoj a tlač testov - štvorročné štúdium

KDF/94

EXAM testing, spol. s.r.o.

1225.00 €

-

-

95

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.05.2023 - 31.05.2023

KDF/95

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

96

0000-00-00

Tonery do školských tlačiarní

KDF/96

EuroOffice+, s.r.o.

231.00 €

-

-

97

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/97

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

98

0000-00-00

Revízia plynu - škola, kuchyňa, služobný byt

KDF/98

Jozef Kiss

387.60 €

-

-

99

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 04/23 / VU

KDF/99

Gymnázium FGL - ZŠS

1375.64 €

-

-

100

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 04/2023 / SF

KDF/100

Gymnázium FGL - ZŠS

190.40 €

-

-

101

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/101

ZSE Energia, a.s.

59.00 €

-

-

102

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/102

ZSE Energia, a.s.

67.01 €

-

-

103

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/103

ZSE Energia, a.s.

48.34 €

-

-

104

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/104

ZSE Energia, a.s.

43.45 €

-

-

105

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/105

ZSE Energia, a.s.

30.00 €

-

-

106

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/106

VNET a.s.

184.52 €

-

-

107

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/107

ZSE Energia, a.s.

1236.24 €

-

-

108

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/108

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

10172.48 €

-

-

109

0000-00-00

IKT služby

KDF/109

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

110

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón.

KDF/110

Slovak Telekom, a.s.

12.08 €

-

-

111

0000-00-00

eTlačivá pre Stredné školy - licencia

KDF/111

ŠEVT a.s.

300.00 €

-

-

112

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/112

CBC Slovakia s.r.o.

55.31 €

-

-

113

0000-00-00

Pracovné oblečenie pre upratovačky a školníka

KDF/113

Ing. Robert Lelkes - AGROSAM

446.70 €

-

-

114

0000-00-00

Čistiace prostriedky pre upratovačky

KDF/114

Ing. Robert Lelkes - AGROSAM

630.55 €

-

-

115

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 05/2023 / SF

KDF/115

Gymnázium FGL - ZŠS

241.60 €

-

-

116

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 05/23 / VU

KDF/116

Gymnázium FGL - ZŠS

1745.56 €

-

-

117

0000-00-00

EduPage eGovermment modul (k ASC agende)

KDF/117

ASC Applied Software Consultants. s.r.o.

171.00 €

-

-

118

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.06.2023 - 31.06.2023

KDF/118

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

119

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/119

BVS, a.s.

505.38 €

-

-

120

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/120

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

121

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/121

VNET a.s.

197.46 €

-

-

122

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/122

ZSE Energia, a.s.

1052.15 €

-

-

123

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/123

ZSE Energia, a.s.

34.76 €

-

-

124

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/124

ZSE Energia, a.s.

38.67 €

-

-

125

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/125

ZSE Energia, a.s.

53.51 €

-

-

126

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/126

ZSE Energia, a.s.

47.46 €

-

-

127

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/127

ZSE Energia, a.s.

24.54 €

-

-

128

0000-00-00

Pranie a žehlenie obrusov

KDF/128

Lika servis, s.r.o.

61.14 €

-

-

129

0000-00-00

IKT služby

KDF/129

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

130

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/130

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

5180.93 €

-

-

131

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón.

KDF/131

Slovak Telekom, a.s.

12.08 €

-

-

132

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/132

CBC Slovakia s.r.o.

44.86 €

-

-

133

0000-00-00

aSc Agenda komplet

KDF/133

ASC Applied Software Consultants. s.r.o.

699.00 €

-

-

134

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 - vyúčtovanie 2022

KDF/134

FONDBYT, s.r.o.

257.00 €

-

-

135

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2 - vyúčtovanie 2022

KDF/135

FONDBYT, s.r.o.

238.09 €

-

-

136

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 - vyúčtovanie 2022

KDF/136

FONDBYT, s.r.o.

219.91 €

-

-

137

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 - vyúčtovanie 2022

KDF/137

FONDBYT, s.r.o.

182.85 €

-

-

138

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 - vyúčtovanie 2022 preplatok

KDF/138

FONDBYT, s.r.o.

112.88 €

-

-

139

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 06/2023 / SF

KDF/139

Gymnázium FGL - ZŠS

262.80 €

-

-

140

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 06/23 / VU

KDF/140

Gymnázium FGL - ZŠS

1898.73 €

-

-

141

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.07.2023 - 31.07.2023

KDF/141

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

142

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/142

ZSE Energia, a.s.

34.76 €

-

-

143

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/143

ZSE Energia, a.s.

38.67 €

-

-

144

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/144

ZSE Energia, a.s.

53.51 €

-

-

145

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/145

ZSE Energia, a.s.

47.46 €

-

-

146

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/146

ZSE Energia, a.s.

24.54 €

-

-

147

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/147

VNET a.s.

207.58 €

-

-

148

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/148

BVS, a.s.

547.09 €

-

-

149

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/149

ZSE Energia, a.s.

795.36 €

-

-

150

0000-00-00

IKT služby

KDF/150

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

151

0000-00-00

BTS a PO za 2.štvrťrok 2023

KDF/151

Milan Bojnanský

108.00 €

-

-

152

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/152

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

2663.63 €

-

-

153

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1

KDF/153

FONDBYT, s.r.o.

191.04 €

-

-

154

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2

KDF/154

FONDBYT, s.r.o.

211.71 €

-

-

155

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3

KDF/155

FONDBYT, s.r.o.

186.75 €

-

-

156

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4

KDF/156

FONDBYT, s.r.o.

267.42 €

-

-

157

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8

KDF/157

FONDBYT, s.r.o.

116.91 €

-

-

158

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón.

KDF/158

Slovak Telekom, a.s.

17.47 €

-

-

159

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/159

CBC Slovakia s.r.o.

17.51 €

-

-

160

0000-00-00

Poplatok za doménu - gymhron.sk

KDF/160

Webglobe, a.s.

112.63 €

-

-

161

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/161

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

162

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.07.2023 - 31.07.2023

KDF/162

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

163

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/163

ZSE Energia, a.s.

34.76 €

-

-

164

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/164

ZSE Energia, a.s.

38.67 €

-

-

165

2023-11-20

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/165

ZSE Energia, a.s.

53.51 €

-

-

166

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/166

ZSE Energia, a.s.

47.46 €

-

-

167

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/167

ZSE Energia, a.s.

24.54 €

-

-

168

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/168

BVS, a.s.

371.30 €

-

-

169

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/169

VNET a.s.

200.36 €

-

-

170

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/170

ZSE Energia, a.s.

536.48 €

-

-

171

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 07/2023 / SF

KDF/171

Gymnázium FGL - ZŠS

30.80 €

-

-

172

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 07/23 / VU

KDF/172

Gymnázium FGL - ZŠS

222.53 €

-

-

173

0000-00-00

IKT služby

KDF/173

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

174

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/174

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

2663.63 €

-

-

175

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/175

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

176

0000-00-00

Výmena pokazeného telef. prístroja (riaditeľňa)

KDF/176

VNET a.s.

47.47 €

-

-

177

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón.

KDF/177

Slovak Telekom, a.s.

18.00 €

-

-

178

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/178

CBC Slovakia s.r.o.

6.35 €

-

-

179

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/179

BVS, a.s.

234.00 €

-

-

181

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.08.2023 - 31.08.2023

KDF/181

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

183

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/183

ZSE Energia, a.s.

34.76 €

-

-

184

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/184

ZSE Energia, a.s.

38.67 €

-

-

185

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/185

ZSE Energia, a.s.

53.51 €

-

-

186

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/186

ZSE Energia, a.s.

47.46 €

-

-

187

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/187

ZSE Energia, a.s.

24.54 €

-

-

188

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/188

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

189

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/189

ZSE Energia, a.s.

560.40 €

-

-

190

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 08/23 / VU

KDF/190

Gymnázium FGL - ZŠS

343.91 €

-

-

191

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 08/2023 / SF

KDF/191

Gymnázium FGL - ZŠS

47.60 €

-

-

192

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/192

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

2489.62 €

-

-

193

0000-00-00

Periodická OPaOS + meracie skúšky (revízia el. škola)

KDF/193

ELEKTROSTAVEX

408.00 €

-

-

195

0000-00-00

IKT služby

KDF/195

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

196

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón.

KDF/196

Slovak Telekom, a.s.

13.97 €

-

-

197

0000-00-00

Chemická dezinsekcia

KDF/197

INSEKTPOL spol. s.r.o.

180.00 €

-

-

198

0000-00-00

Šatňové skrinky - madlá na visiaci zámok

KDF/198

A J Produkty a.s.

3398.76 €

-

-

200

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/200

BVS, a.s.

524.75 €

-

-

201

0000-00-00

Revízie hasiacich prístrojov

KDF/201

RP-control s.r.o.

254.50 €

-

-

203

0000-00-00

Odber zemného plynu 01.10.2023 - 31.10.2023

KDF203

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

204

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/204

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

206

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/206

ZSE Energia, a.s.

24.54 €

-

-

207

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/207

ZSE Energia, a.s.

34.76 €

-

-

208

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/208

ZSE Energia, a.s.

38.67 €

-

-

209

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/209

ZSE Energia, a.s.

53.61 €

-

-

210

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/210

ZSE Energia, a.s.

47.46 €

-

-

211

0000-00-00

čipové karty - dochádzka

KDF/211

TransData s.r.o.

60.00 €

-

-

212

0000-00-00

Deratizácia a chemická dezinsekcia

KDF/212

INSEKTPOL spol. s.r.o.

323.28 €

-

-

213

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 09/23 / VU

KDF/213

Gymnázium FGL - ZŠS

1916.07 €

-

-

214

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 09/2023 / SF

KDF/214

Gymnázium FGL - ZŠS

265.20 €

-

-

216

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/216

VNET a.s.

202.64 €

-

-

217

0000-00-00

BTS a PO za 3.štvrťrok 2023

KDF/217

Milan Bojnanský

108.00 €

-

-

218

0000-00-00

IKT služby

KDF/218

Aneta Štibravá

390.00 €

-

-

219

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/219

ZSE Energia, a.s.

875.98 €

-

-

220

0000-00-00

Odstránenie závad vyplývajúce z revízie - hadice hydrantov

KDF/220

RP-control s.r.o.

144.00 €

-

-

221

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/221

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

2593.76 €

-

-

222

0000-00-00

kalendáre na rok 2024

KDF/222

Anton Jendek - A+Z

115.92 €

-

-

223

0000-00-00

oprava a údržba elektroinštalácie v bytoch na Podbrezovskej 28/A

KDF/223

Peter Balaga

289.70 €

-

-

225

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1

KDF/225

FONDBYT, s.r.o.

191.04 €

-

-

226

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2

KDF/226

FONDBYT, s.r.o.

211.71 €

-

-

227

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3

KDF/227

FONDBYT, s.r.o.

186.75 €

-

-

228

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4

KDF/228

FONDBYT, s.r.o.

267.42 €

-

-

229

0000-00-00

Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8

KDF/229

FONDBYT, s.r.o.

116.91 €

-

-

230

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón

KDF/230

Slovak Telekom, a.s.

13.00 €

-

-

231

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/231

CBC Slovakia s.r.o.

35.87 €

-

-

232

0000-00-00

skupinové úrazové poistenie

KDF/232

Allianz

1006.40 €

-

-

233

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24

KDF/233

preskoly.sk

609.00 €

-

-

234

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24

KDF/234

preskoly.sk

748.43 €

-

-

235

0000-00-00

Zhotovenie čiernobielych normokópií

KDF/235

CBC Slovakia s.r.o.

88.81 €

-

-

236

0000-00-00

pamäť do PC -RAM Kingston 16GB

KDF/236

Agem computers

71.20 €

-

-

237

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - SJL

KDF/237

Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.

1570.80 €

-

-

238

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - DEJ, ON

KDF/238

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

851.20 €

-

-

239

0000-00-00

Odber zemného plynu 01. 11. 2023 - 30. 11. 2023

KDF/239

SPP, a.s.

138.00 €

-

-

240

0000-00-00

Vodné, stočné, zrážky

KDF/240

BVS, a.s.

767.94 €

-

-

241

0000-00-00

Príspevok zo SF- obedy 09/2023 / SF

KDF/241

Gymnázium FGL - ZŠS

280.00 €

-

-

242

0000-00-00

Príspevok zamestnavateľa - obedy 09/23 / VU

KDF/242

Gymnázium FGL - ZŠS

2023.00 €

-

-

243

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská

KDF/243

ZSE Energia, a.s.

24.54 €

-

-

244

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská

KDF/244

ZSE Energia, a.s.

34.76 €

-

-

245

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská

KDF/245

ZSE Energia, a.s.

38.67 €

-

-

246

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská

KDF/246

ZSE Energia, a.s.

53.61 €

-

-

247

0000-00-00

Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská

KDF/247

ZSE Energia, a.s.

47.46 €

-

-

248

0000-00-00

Telekomunikačné služby

KDF/248

Telekomunikačné služby

202.10 €

-

-

249

0000-00-00

Elektrická energia - škola

KDF/249

ZSE Energia, a.s.

1297.03 €

-

-

250

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Biológia

KDF/250

preskoly.sk

50.70 €

-

-

251

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Geografia

KDF/251

MAPA Slovakia - Trade s.r.o.

397.00 €

-

-

252

0000-00-00

Dodávka tepelnej energie

KDF/252

Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o.

5080.42 €

-

-

253

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Fyzika

KDF/253

Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.

558.00 €

-

-

254

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Matika

KDF/254

LiberaTerra, s.r.o.

864.00 €

-

-

255

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Matika

KDF/255

Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.

1836.40 €

-

-

256

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Biológia

KDF/256

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

243.20 €

-

-

257

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Biológia

KDF/257

Richard Šrobár -Littera

377.60 €

-

-

258

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Biológia

KDF/258

preskoly.sk

530.20 €

-

-

259

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Anglický jazyk

KDF/259

Ing. Ján Strapec - OXICO

192.17 €

-

-

260

0000-00-00

Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Anglický jazyk

KDF/260

MEGABOOKS SK, spol. s r.o.

858.01 €

-

-

261

0000-00-00

Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ

KDF/261

JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o.

79.00 €

-

-

262

0000-00-00

nákup - práčka na Podbrezovskú 28/A pre španielského lektora

KDF/262

ELEKTROSPED, a.s.

270.90 €

-

-

263

0000-00-00

Telekomunikačné služby - mobilný telefón

KDF/263

Slovak Telekom, a.s.

13.00 €

-

-