+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

PROJEKTY / ŠTUDIJNÉ POBYTY

Jazykové študijné pobyty sa realizujú v Španielsku a sú zamerané na intenzívny jazykový kurz v dĺžke trvania 7 dní. Žiaci sa stravujú a bývajú v rodinách.
V dopoludňajších hodinách počas piatich dní navštevujú jazykovú školu a popoludní majú bohatý kultúrno-vzdelávací program v mieste pobytu.
Počas pobytu sa zúčastnia aj fakultatívnych výletov do okolitých miest a obcí.
Cieľom týchto študijných pobytov je zdokonaliť si a prehĺbiť komunikačné zručnosti a získať nové poznatky a vedomosti z histórie a kultúry národa, ktorého jazyk žiaci študujú.