+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ŽIACI / ZELENO NA GFGL

Zeleno na GFGL

FB skupina Zeleno na GFGL je virtuálnou environmentálnou nástenkou. Je verejne prístupná nielen žiakom a zamestnancom školy, ale všetkým priaznivcom zlepšovania kvality životného prostredia. Snažíme sa na ňu pridávať najnovšie články o enviro-problémoch, ale aj informácie o podujatiach a „zlepšováky“, ktoré sa životnému prostrediu venujú.