+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

AKO NÁM DAROVAŤ 2%?

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: ZDRUŽENIE PRIATEĽOV GYMNÁZIA F.G. LORCU, HRONSKÁ 3 V BRATISLAVE
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 31772901
 4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: ZDRUŽENIE PRIATEĽOV GYMNÁZIA F.G. LORCU, HRONSKÁ 3 V BRATISLAVE
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 31772901
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: ZDRUŽENIE PRIATEĽOV GYMNÁZIA F.G. LORCU, HRONSKÁ 3 V BRATISLAVE
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 31772901
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 ĎAKUJEME!