+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ŽIACI / PREUKAZ ISIC

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je multifunkčný preukaz dostupný pre žiakov stredných a základných škôl vo veku od 6 rokov, ktorý poskytuje množstvo funkcií a výhod nielen samotným žiakom, ale aj ich rodičom.


Žiaci Gymnázia F.G.Lorcu ho môžu získať priamo pri nástupe do prvého ročníka.

Slúži ako:

  • identifikačný preukaz žiaka školy
  • čipová karta na dopravu
  • čipová karta na stravu v jedálni Gymnázia F.G.Lorcu
  • čipová karta na evidenciu školskej dochádzky
  • európska karta mládeže EURO26

 

Čo spraviť, v prípade, že stratíš svoj preukaz ISIC/ ISIC známku, alebo sa poškodí, či zničí?

Duplikát vybavíš rýchlo a jednoducho tu . Pri požiadaní o duplikát sa čip a dopravná funkcia na starom preukaze zablokujú. Pri strate alebo poškodení preukazu je potrebné túto skutočnosť ihneď hlásiť zástupkyni školy PhDr. Jane Oujezdskej. Duplikát je spoplatnený sumou 10 € a je potrebné priniesť aj novú fotografiu.

Nový preukaz stojí  20 €, jeho platnosť pre školské účely je počas celého štúdia v našej škole, pre účely dopravy sa predlžuje platnosť každý rok v júni zaslaním SMS (spoplatnená 3 €, viac informácii na www.transcard.sk) a priložením k terminálu a na účely rôznych zliav je potrebné si pravidelne v septembri zakupovať prolongačnú známku (10 €).

Ďalšie informácie o výhodách nájdes na www.isic.sk.