+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

PROJEKTY

V Gymnáziu F.G.Lorcu ponúkame ponúkame možnosť zapojiť sa do rôznych projektov, vďaka ktorým porastú nielen vaše vedomosti, ale aj hodnotový rebríček a napomôžu správnemu rozvoju vašej osobnosti.
Súčasťou nášho portfólia sú

  • program EÚ Erasmus+
  • program DofE
  • fyzikálny poznávací pobyt do Švajčiarska Cesta za Vedou - CERN a Technorama
  • jazykové výmenné pobyty v Španielsku
  • jazykové študijné pobyty v európskych krajinách
  • exkurzie
  • rôzne aktivity na rozvíjanie jazykových zručností 
  • aktivity formujúce žiakov k uvedomelému ekologickému správaniu sa a vedúce k zdravému životnému štýlu
  • charitatívne projekty
  • rôzne potravinové zbierky pre ľudí v núdzi alebo zbierky pre zvieracie útulky