+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

CernPre žiakov Gymnázia F.G.Lorcu organizujeme prírodovedné poznávacie podujatie CESTA ZA VEDOU, ktorého cieľom je priblíženie a zatraktívnenie štúdia fyziky.

Poznávacia cesta do Švajčiarska sa realizuje v dĺžke 6 dní a program je veľmi bohatý, plný správne nakombinovaných prehliadok vedeckých centier a poznávania miest a ich histórie.


Technorama swiss science centerV meste Winterthur je plánovaná návšteva interaktívneho múzea Technorama s fyzikálnymi pokusmi, ktoré si žiaci môžu vyskúšať.
V meste Bern sa vyberieme po stopách Alberta Einsteina, ktorý žil na tomto mieste v čase, keď vymyslel známy vzorec E=mc².
Za najatraktívnejšiu časť tohto pobytu považujeme návštevu Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN, ktorá je európskou organizáciou pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. Nachádza sa v švajčiarskom meste Meyrin na švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od mesta Ženeva. CERN vznikla 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Dnes ich má dvadsať. Hlavnou funkciou CERN je prevádzka časticových urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií. CERN je tiež známa aj ako miesto vzniku siete World Wide Web.
Nevynecháme ani švajčiarske mestá ŽenevaLausanne na jazere Léman a malebné francúzske mestečko Annecy, vzdialené len 50km od Ženevy.