+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

O ŠKOLE / ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

PhDr. Dagmar Kubíčková
kubickova@gymhron.sk
tel: 0903 393 752
č.dverí: 81

Školská psychologička Gymnázia F.G.Lorcu pomáha pri:

  • voľbe študijného zamerania a voľbe vysokej školy,
  • integrácii dieťaťa a príprave individuálneho vzdelávacieho programu,
  • ťažkostiach s adaptáciou sa na nový triedny kolektív,
  • prekonávaní trémy a strachu zo skúšok,
  • rozvíjaní vnútornej motivácie k učeniu a postoju k vzdelávaniu,
  • poruchách správania, poruchách učenia,
  • výchovných problémoch,
  • zefektívnení spolupráce a komunikácie škola – rodičia.

 

Nezapadol si do kolektívu a v triede sa necítiš dobre?
Prežívaš ťažké obdobie?
Ťažko sa Ti učí a trápia Ťa zlé známky?
Ubližuje Ti niekto?
Máš pocit, že sú k Tebe učitelia nespravodliví?
Trápi Ťa situácia v Tvojej rodine?
Leží Ti na srdci problém niekoho iného?
V tom prípade, naber odvahu a dôveru a kontaktuj pani psychologičku osobne každý deň v čase od 9:00 do 14:00 h., mailom, telefonicky alebo anonymne cez schrankadovery@gymhron.sk.

Školský podporný tím

Dôležité linky:
Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/
Linka detskej istoty: http://www.unicef.sk/sk/ldi/telefonicka-ldi/
Prevencia šikanovania: http://www.sikana.eu/, http://www.prevenciasikanovania.sk/
Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/, http://www.i-psychologia.sk/
Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/