+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

DOKUMENTY / PORTFÓLIO HODNOTENIA

Oznámte sa s portfólom hodnotenia získaných vedomostí žiakov.