+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

DOKUMENTY / SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania na Gymnáziu F.G.Lorcu a školský rok 2022/2023.