+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

DOKUMENTY / ZÁSADY KOMUNIKÁCIE

Oboznámte sa so zásadami komunikácie platnými na Gymnáziu F.G.Lorcu.