+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ŽIACI / MAPA - PÔDORYS

Aby si v škole počas prezenčného vyučovania neblúdil, zorientuj sa v rozmiestnení učební na školský rok 2020/2021.