+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

PROJEKTY / VÝMENNÉ POBYTY

Výmenné pobyty sú realizované v spolupráci s našimi partnerskými strednými školami v Španielsku. Sú určené pre žiakov 2. a 3. ročníka 5-ročného vzdelávacieho programu a pre žiakov kvinty a sexty 8-ročného vzdelávacieho programu. V našom portfóliu sú dve školy v Madride, jedna v Granade a jedna v Jumille. Každý výmenný pobyt je rozdelený na dve fázy.

V prvej španielskej fáze vycestujú naši žiaci do Španielska a na týždeň sa stanú súčasťou španielskej rodiny svojho španielskeho spolužiaka. Vďaka tomu majú žiaci možnosť zažiť španielske prostredie, spôsob ich každodenného fungovania, zvyky a kultúru od rána do večera.
Program, ktorý pripravuje španielska škola, je veľmi intenzívny a zameraný na jazyk, kultúru a históriu. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania, prehliadok múzeí, galérií, tradičných kultúrnych vystúpení, rôznych fakultatívnych a poznávacích výletov, ktorých cieľom je priblíženie španielskej histórie, architektúry a pamiatok v mieste výmenného pobytu, ale aj výlety do okolia a okolitých miest.

Druhá fáza sa realizuje na Slovensku a funguje na rovnakom princípe ako španielska s tým rozdielom, že španielsky spolužiak je ubytovaný v rodine nášho žiaka po dobu jedného týždňa. Naša škola pripraví obdobne zaujímavý program, ktorého cieľom je rozvoj interkultúrnych a interpersonálnych vzťahov medzi všetkými účastníkmi.
Žiaci si počas týchto pobytov upevnia komunikačné zručnosti a nadobudnú mnohé, často aj praktické zručnosti, ktoré sú potrebné v ich ďalšom živote. Naučia sa väčšej samostatnosti a zodpovednosti.