+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

O ŠKOLE / VÝCHOVNÝ PORADCA

VÝCHOVNÝ PORADCA

Mgr. Zuzana Čuchorová
cuchorova@gymhron.sk
č.dverí: 81

Výchovný poradca na Gymnáziu F.G.Lorcu sa venuje poradenskej, konzultačnej a koordinačnej činnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú zamerané na poskytovanie:

  • konzultácií a poradenstva žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
  • informácií o formách ďalšieho štúdia, možnostiach voľby povolania a kariérneho poradenstva,
  • prevencie a odbornej pomoci v prípade výchovných, študijných alebo osobných problémov,
  • na prepojenie školy so zariadeniami a inštitúciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou a výchovou detí a mládeže.

 

Milý maturant, nevieš kam na vysokú?
Kontaktuj mailom alebo osobne výchovnú poradkyňu, ktorá Ti poskytne:

  • kariérne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie,
  • informácie a materiály o VŠ na Slovensku a v zahraničí,
  • potvrdí a overí prihlášky na vysoké školy.

 Ďalšie informácie nájdeš aj www.portalvs.sk.