+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM / 4-ROČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Štvorročný  vzdelávací program
(Študijný odbor 7902 J gymnázium)

Kritériá a podmienky na prijatie žiakov do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024

Dátumy k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024

Prihláška na štúdium na strednej škole

Prezentácia k DOD

Vzorové úlohy z prijímacieho testu zo slovenského jazyka

Vzorové úlohy z prijímacieho testu z matematiky

V štvorročnom vzdelávacom programe je zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk a druhým cudzím jazykom je španielsky jazyk. Školský vzdelávací program je rozšírený o tretí cudzí jazyk (ruský alebo nemecký). Súčasťou učebného plánu je aj psychosociálny tréning a výchova k zdraviu a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu a potreby žiakov v 3. a 4. ročníku.

Uchádzači sa môžu oboznámiť so Školským vzdelávacím programom tu

Kritériá a podmienky na prijatie žiakov do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025