+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM / 4-ROČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Štvorročný  vzdelávací program
(Študijný odbor 7902 J gymnázium)

Kritériá a podmienky prijímacieho konania do 1.ročnika 4-ročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2022/2023

Prehľad termínov k prijímaciemu konaniu do 1.ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2022/2023

Prihláška na štúdium na strednej škole

Usmernenie Ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Prezentácia 4-ročného vzdelávacieho programu k DOD

V štvorročnom vzdelávacom programe je zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk a druhým cudzím jazykom je španielsky jazyk. Školský vzdelávací program je rozšírený o tretí cudzí jazyk (ruský alebo nemecký). Súčasťou učebného plánu je aj psychosociálny tréning a výchova k zdraviu a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu a potreby žiakov v 3. a 4. ročníku.

Uchádzači sa môžu oboznámiť so Školským vzdelávacím programom tu.