+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ŽIACI / ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA!

IG: official_gfgl
FB: ŽŠR GFGL
e-mail: officialgfgl@gmail.com
č.dverí: 77
ut: 14:00 – 15:00 h.

V našom gymnáziu pôsobí Žiacka školská rada, ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Žiacka školská rada:

  • zastupuje žiakov Gymnázia F.G.Lorcu vo vzťahu k vedeniu školy,
  • vyjadruje sa k podstatným otázkam a opatreniam školy,
  • predkladá návrhy a svoje stanoviská,
  • organizuje rôzne výchovné, vzdelávacie a kultúrne podujatia pre žiakov školy.

Členovia za svoju činnosť nedostávajú žiadnu finančnú odmenu a ani prázdniny naviac.
Svoju činnosť vykonávajú pod vedením Mgr. Martiny Martincovej v spolupráci s vedením školy, učiteľmi školy a pre žiakov GFGL.

Ak máš dobrý nápad, návrh, či otázku alebo Ťa niečo trápi, neváhaj a kontaktuj nás osobne alebo online.