+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

NOVINKY

Výsledky olympiád24.02.2021 VÝSLEDKY OLYMPIÁD

15.03.2021 Koncom januára sa konalo okresné kolo matematickej olympiády, ktorej sa zúčastnili traja študenti z Kvarty A: Anna Drobná, Daniel Czaja a Michal Vajda.
Všetci traja boli úspešnými riešiteľmi. Anička Drobná stala víťazkou celého okresného kola s plným počtom bodov ako jediná zo všetkých súťažiacich.
Daniel bol len o 2 body za ňou a obidvaja budú naše gymnázium reprezentovať na krajskom kole matematickej olympiády, ktoré sa uskutoční 16.3.2021.
Gratulujeme a držíme palce. 

17.02.2021 Olympiáda ľudských práv je ďalšia predmetová súťaž, na ktorej participujú žiaci Gymnázia F.G.Lorcu každý rok. Krajské kolo sa konalo 11.2.2021 a zúčastnili sa ho Peter Drobný z oktávy A a Karolína Chladecká zo septimy B. Obaja postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v apríli. Obom k postupu gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a držíme palce v ďalšom kole.

09.02.2021 Olympiáda v španielskom jazyku je predmetová súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú žiaci nášho gymnázia. Po decembrovom školskom kole sa 8. februára 2021 konalo bratislavské krajské kolo online formou. S hrdosťou oznamujeme, že 1. miesto v kategórii B získala Tatiana Petríková z triedy kvinty B. V kategórii D sa na 1. mieste umiestnil Peter Drobný z triedy oktáva A a na 2. mieste Petra Pacalajová z triedy IV.BS. Výhercom blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu.