+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

NOVINKY

Prijímacie konanie30.04.2021 PRIJÍMACIE KONANIE

30.04.  Uchádzač sa negatívnym testom nepreukazuje pri vstupe do budovy za účelom vykonania prijímacích skúšok v zmysle aktualizácie „Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021“ z 29.04.2021
Všetky ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia a informácie uvedené v pozvánke na prijímacie skúšky zostávajú zachované.

RNDr. Marcela Dlugošová v.r., riaditeľka školy25.02.2021 Zverejnili sme kritériá a podmienky pre prijímacie konanie do prvého ročníka 5-ročného vzdelávacieho programu, do prvého ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu a do prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu a priebežne aktualizované informácie k prijímaciemu konaniu pre školslý rok 2021/2022. Pre viac informácii kliknite tu.

26.01.20121 V školskom roku 2021/2022 pre Vás otvárame 2 triedy 5-ročného vzdelávacieho programu, 1 triedu 8-ročného vzdelávacieho programu a 1 triedu 4-ročného vzdelávacieho programu. Pre viac informácii kliknite tu.