Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Ako získať kartu ISIC/EURO<26?

Prihláste sa u svojho triedneho učiteľa, vyplňte žiadosť o vydanie preukazu .pdf a uhraďte poplatok.

Projekt SMAPUDE_LIFE

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje

s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE

Národný projekt

Táto škola je zapojená do projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania
na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

"Koza za koláčik"

             

Federico García Lorca